Jelentkezni pécsi kollégiumi férőhelyekre és az ország egyetemeire és főiskoláira felvett és ott tanuló hallgatók albérleti támogatására lehet.

Pályázatot azok a Kaposváron élő, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, vagy tanulmányaikat megkezdő hallgatók nyújthatnak be, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát jelenleg: 71 250 forintot nem haladja meg, és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és a fellebbezését az oktatási intézmény elutasította.

Pécsen a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára albérleti támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha az önkormányzat rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyeket is feltöltötték. A város ugyanis több albérleti helyet is vásárolt a baranyai megyeszékhelyen kaposvári diákjai számára.

A pályázatokat augusztus 7-éig lehet benyújtani. A benyújtásához szükséges tájékoztató és űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján illetve letölthető a város honlapjáról is.