A megjelenteket Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszöntötte, aki a példaadás fontosságát hangsúlyozta.

„ A legfontosabb tanításokat nem az iskolapadban adjuk át az utánunk jövő generációknak, hanem az életben, az egyes élethelyzetekben, a személyes példánkon keresztül. Azzal, ahogyan élünk, ahogyan dolgozunk, hogyan törődünk környezetünkkel és egymással” – fogalmazott a polgármester.

A megjelenteknek a Déryné Vándorszínház művészeti adtak műsort, majd a kitüntetések átadására került sor.

A 2018-as kitüntetettek listája:

Polgármesteri dicséretben részesül a gyermekek nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai munkájáért:

 Balláné Léránt Katalin, a Damjanich Utcai Tagóvoda óvodapedagógusa
 Czmerk Istvánné, a Szent Margit Katolikus Óvoda óvodapedagógusa
 Drahos Szilvia, a Rét Utcai Központi Óvoda óvodapedagógusa
 Némethné Kohári Ágota, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodapedagógusa
 Papp Ildikó, a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodapedagógusa
 Török Csabáné, Szentjakabi Tagóvoda óvodapedagógusa

A gyerekek nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai tevékenységet segítő munkájáért polgármesteri dicsérő oklevelet adományoz:

 Nagy Istvánné, a Jutai Úti Tagóvoda dajkája
 Óváriné Butor Kornélia Békevár Tagóvoda dajkája

A tanulók nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai munkájáért dicsérő oklevelet vehet át:

 Ábrámovics Antal, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanára
 Köttő Mária, a Zrínyi Ilona magyar-angol Két tanítási nyelvű Tagiskola tanára
 Mezriczkyné Köves Márta, a Berzsenyi Dániel Tagiskola tanítónője
 Szelczi Ivett, a Kisfaludy Utcai Tagiskola tanítónője
Törő Zoltánné, a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola tanítónője
Varga János, a Benedek Elek Tagiskola tanára, tagintézmény vezetője
 Berekné Mándoki Adrienn, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanárnője
 Vargáné Halász Anett, a Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárnője
 Rozina Gábor, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolai tanára
 Héder Ágnes, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanárnője
Vida Gáborné Dobosy Rita, a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium pedagógusa
Takács László János, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanára

Horváth Balázs, a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium csoportvezető pedagógusa
Mészáros János, a Lamping József Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa
Dr. Bögölyné Róber Judit, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa
Göndöcz Tibor, a Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola pedagógusa
Potó Sándor Frigyesné, a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnázium pedagógusa
Varga László, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára
Szász Melinda, a Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanárnője
 Zsigmondné Keszericze Zsuzsanna, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság gyógypedagógusa
Oberhuber Józsefné, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményének gyógytestnevelője
 Horváthné Kovács Ildikó, a Bárczi Gusztáv Módszertani Intézmény gyógypedagógusa
 Kopasz Csilla, a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanára
 Lévai Edit, a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa
Tóth  Tibor János, az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa

A tanulók nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, eredményes pedagógiai tevékenységet segítő munkájáért polgármesteri dicsérő oklevelet vehet át:

Palkovicsné Bíró Beáta, a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola iskolatitkára
Haszák Ivánné, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kaposvári Tagintézményének szakszolgálati titkára
Horváth Sándorné, a Bárczi Gusztáv Módszertani Intézmény gyógypedagógiai asszisztense
Pusztai Imréné, a Duráczky Módszertani Intézmény pedagógiai asszisztense

A köznevelési intézmények érdekében végzett kiemelkedő színvonalú tanügyigazgatási munkájáért:

Frányó Tamás, a Kaposvári Tankerületi Központ pályázati referense
Dr. Pradalits Tibor, a Kaposvári Szakképzési Centrum jogásza

Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere köszönetet mondott a köznevelési intézmények és dolgozóik érdekében végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért:

Sárdi Zoltánné köznevelési referensnek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és Professzor Dr. Kásler Miklós miniszter Úr által adományozott díjak:

Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetéseit kapták:

Molik Edit, a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda óvodavezetője
Szücsné Földesi Piroska, a Tar Csatár Központi Óvoda óvodapedagógusa
Vitai Gézáné, a Tar Csatár Központi Óvoda óvodapedagógusa
Varga Tamásné, a Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodapedagógusa

 

Professzor Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere elismerő Oklevelet adományozott a kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként:

 Hegedüs Mária Katalin, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodavezetője
 Rónai Ágota, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda óvodavezetője
 Kővári Tiborné, a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda óvodavezető helyettese

A Professzor Dr. Kásler Miklós miniszter Úr által adományozott Pedagógus Szolgálati emlékérmet kapták:

Bartschné Ábrahám Zsuzsanna, a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola tanára
Csukáné Vajna Mónika, a Kisfaludy Tagiskola tanítója
Gayerné Werstroh Katalin, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa
Halmosné Szilágyi Éva, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanára
Hortobágyiné Miglierini Lucia,  a Berzsenyi Dániel Tagiskola tanára
Léberné Nádor Erzsébet, a Berzsenyi Dániel Tagiskola Tagintézmény vezetője
Nagyné Várvizi Lívia, a Honvéd Utcai Tagiskola tanítónője
Oláh Erzsébet, a Táncsics Mihály Gimnázium középiskolai tanára
Puskáné Orosz Éva, a Toponári Tagiskola tanára
 Puskás Zoltánné, a Gárdonyi Géza Tagiskola tanítónője
Schwendt Rozália, a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola tanítónője
Szentgyörgyiné Czap Ilona, a Honvéd Utcai Tagiskola tanítónője
Szilvásiné Balla Kornélia, a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium konduktora
Takács László János, a Munkácsy Mihály Gimnázium középiskolai Tanára

Professzor Dr.Kásler Miklós  elismerő Oklevelet adományozott a kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként:
Jákfalvi Szidónia, a Honvéd Utcai Tagiskola magyar-ének szakos tanára
Kiss Tiborné, a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Intézményegység vezetője
 Csíkvárné Takács Anikó, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézmény igazgatója
Gálovics Edit, a Klebelsberg Középiskolai Kollégium igazgatóhelyettese
 Baloghné Bíró Mária, a Munkácsy Mihály Gimnázium tanára
 Gumhert Györgyné, a Honvéd Utcai Tagiskola tanítója
 Cser Ferencné, a Toponári Tagiskola tanítója
 Mikola Ferenc, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanára
 Horváthné Szabó Lívia, a Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tanítója
 Kőrösiné Deák Ilona, a Pécsi Utcai Tagiskola tanára
 Németh Ágnes, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanára
 Pucz András, a Bárczi Gusztáv Módszertani Intézmény gyógypedagógusa

A Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben dolgozó pedagógusoknak, a Professzor Dr. Kásler Miklós miniszter Úr által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetettjei:

 Kovács Margit, a Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 Fábián Enikő, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 Horváth Zoltán András, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 Sándor Gyula, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 Tallián Rudolf, az Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

A hagyományoknak megfelelően a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács elismerését fejezi ki a tehetséggondozásban kiemelkedő szerepet vállaló pedagógusoknak:

Borbényiné Molnár Hajnaka, az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium pedagógusa
Várfalvi-Fodor Éva, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola tanárnője
 Garamvölgyiné Mészáros Éva, a Napkerék Egyesület Tanoda pedagógusa