Azok jelentkezését várják, akik már hallgatói valamely felsőoktatási intézménynek illetve érettségi előtt állnak, vagy már leérettségiztek, és a következő tanévben kezdenék meg felsőoktatási tanulmányaikat.

„A” típusú pályázatra kérelmet nyújthatnak be azok az állandó kaposvári lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű, nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben, vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra azok a kaposvári hátrányos helyzetű, fiatalok jelentkezhetnek, akik az idei tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a jövő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben nappali tagozatos szakképzésben kívánnak részt venni. 

A támogatás „A” típusú pályázat elnyerése esetén 2 szemeszterre, míg „B típusú pályázat esetén 6 szemeszterre szól.

A pályázati űrlapot a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx  oldalról lehet letölteni.

 A kitöltött a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

Az igazolásokat több helyről kell beszerezni, ezért érdemes azokat már időben elkezdeni begyűjteni.

„Pécsen az orvosi egyetemen tanul a lányom, tavaly is kértünk Bursa Hungaricát, és az idén is pályázunk rá.  Nyolcezer forintot kaptunk havonta, ami nagy segítséget jelent számunkra. Vivien albérletben lakik, minden forint jól jön. Igaz, rengeteg papírt össze kell szedni a pályázathoz, fél napom elmegy, mire mindet megszerzem, de rászánom az időt”- mondta Falusi Ildikó.

Akinek kérdései  vannak, vagy további információkat szeretne a pályázattal kapcsolatban, az önkormányzat szociális irodáján, a Noszlopy G. u. 5. szám alatt (tel.: (82)501-533) és a www.kaposvar.hu internetes honlapon tájékozódhat.