Felidézték, Mernye és Felsőmocsolád között elsodorta a víz a vágány egy részét, ezért Mernye és Tab között pótlóbusszal kellett utazni.