A döntőn összesen 19 csapat mérte össze a tudását, ahol Fejér 3, Veszprém 5, Vas 2, Zala 4, Tolna 3, Somogy megye 2 csapattal vett részt (csapatonként 2 fővel). A verseny célja a baleseti helyszínelést végző rendőrök szakmai tudásának elmélyítése volt. A vetélkedés lehetőséget biztosított a szakmai gyakorlati és elméleti tapasztalatok cseréjére, egymás közötti hasznos információcserére. Hozzájárult a helyszínelők minőségi szakmai fejlődéséhez, a kártérítési- és a büntetőeljárások során a felelősség egyértelmű tisztázásához, bizonyíthatóságához.

A verseny elméleti és gyakorlati feladatokból tevődött össze. Az elméleti versenyen az egyenruhások „B” kategóriás KRESZ és szakmai tesztlapot töltettek ki. A gyakorlati feladat autós ügyességi pályából és szakmai ismeretekből állt össze (baleseti helyszín felmérése és leírása, intézkedéstaktika, nyomkutatás és rögzítés, vízirendészeti szabályismeret, füstben való tájékozódás és mentés, továbbá egészségügyi ismeretek).

 

Somogy megye I. helyezést elérő csapatának tagjai: Végh Attila c. r. főtörzszászlós és Korcsmáros Róbert c. r. főtörzszászlós.