A kiíráson azok a 30. életévüket be nem töltött fiatalok vehetnek részt, akik kaposvári állandó lakóhellyel, vagy a Kaposvári Egyetemen, illetőleg valamely kaposvári középfokú oktatási intézményben tanulnak. Várják a kaposvári munkáltatóknál dolgozó fiatalokat is. Pályázatot benyújtani egyénileg, és 2-től 5 főig terjedő csoportokban is lehetséges.

A pályázat célja olyan tehetséges fiatalok felkutatása, akik felkészültségükkel, kreativitásukkal, innovatív elképzeléseikkel és megvalósítható ötleteikkel hozzájárulhatnak Kaposvár fejlődéséhez, versenyképességének javításához. Olyan innovatív módszerek és megvalósítható ötletek benyújtását várják, amelyek hozzájárulnak Kaposvár környezettudatos, energiahatékony és intelligens szolgáltatásokat nyújtó városstratégiai célkitűzésének teljesítéséhez, illetve turisztikai potenciáljának erősítéséhez. Cél, hogy a pályázók által kidolgozott javaslatok megvalósításával Kaposvár mindinkább vonzó várossá váljon.

A legjobb pályamunkák alkotói egyszeri anyagi juttatásban részesülnek. A legjobbnak ítélt koncepciót benyújtó pályázó bruttó 300 000 forint, a második legjobbnak vélt bruttó 200 000 forint, a harmadik legjobbnak választott pedig bruttó 100 000 forint díjazásban részesül.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. március 30. 12 óra.

A pályázatokat a bírálóbizottság az alábbi szempontok szerint rangsorolja: a pályázat által felvetett probléma kaposvári relevanciája, a koncepció eredetisége. Az elkészített pályamunka kidolgozottsága, tudományos megalapozottsága, színvonala. A pályamunka társadalmi értéke, megvalósíthatósága.

 A Polgármesteri Díjat tavaly hirdették meg először, az akkori nyertes pályaművek megvalósítása már tart. Díjat kapott egyebek között egy kültéri bútorkompozíció melyet a Városligetben hamarosan kiállítanak.