„A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű, nappali munkarendű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben kívánnak részt venni.

A támogatás „A”típusú pályázat elnyerése esetén 2 szemeszterre, míg „B típusú pályázat esetén 6 szemeszterre szól.

A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak november 6-áig. A pályázat csak a csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ az önkormányzat szociális irodáján kérhető.

Kaposvár kiemelten támogatja fiatalokat, a Bursa Hungaricán kívül Roma  és a Kaposvár számít rád ösztöndíjjal segíti a diákokat. Az utóbbira azok pályázhatnak, akik vállalják, hogy a tanulmányaik befejezésével Kaposváron vállalnak munkát. Az ösztöndíj havi összege 25 ezer forint.