Az egész napos rendezvényre a régióban dolgozó kisgyermeknevelők, bölcsődevezetők, a Biztos Kezdet Gyerekházak munkatársai, a kaposvári óvodák vezetői és a kormányhivatalok napközbeni kisgyermekellátásért felelős munkatársai kaptak meghívást.

„A kora gyermekkori segítő beavatkozás kiemelt jelentőségű a szociokulturális hátrányok leküzdésében és egyben a későbbi életút sikerességének megalapozásában. Fontosnak érezzük, hogy az iskoláskor előtti korosztályt nevelő szakemberek és az őket képző és továbbképző egyetemi oktatók naprakész tájékozottsággal rendelkezzenek és nyitottak legyenek a közös gondolkodásra”- mondta Báthory Gyöngyvér, a Kaposvári Egyetem sajtóreferense a Helyi Híradóknak.

A szakemberek szerint minél korábban kezdődik a fejlesztés és a hátrányok leküzdése, annál eredményesebb. Fontos szerepe van ebben az intézményeknek, az óvódának és az általános iskolának. A segítségnyújtás azonban csak akkor lehet eredményes, ha abban a szülők, a családok is partnerek.

Az egyetem roma szakkollégiuma mellett a Napkerék Egyesület is sokat tesz az esélyegyenlőség javításáért. Az egyetem épületében naponta tartanak felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat roma és hátrányos helyzetű gyerekeknek.

A konferencián délelőtt plenáris előadásokat tartottak. A négy előadás egyikére Czeizel Barbarát, a kora gyermekkori intervencióért felelős miniszteri biztost kérték fel, de a résztvevők meghallgathattak egy pszichológust és egy bírót is.

Délután szakmai műhelybeszélgetésekre kerül sor több témakörben. Így az érdeklődők egyebek mellett hallanak a roma szakkollégiumban folyó kutatásokról, a Biztos Kezdet Gyerekházak tevékenységéről, a mediáció társadalomformáló szerepéről, és a gyermeki jogok érvényesülésének jelenlegi gyakorlatáról.