Az alkotás a magyarság történelméből 1100 évet ölel fel, különös hangsúllyal azokra a sorsfordító eseményekre, melyek meghatározóak voltak a magyar nemzet megmaradása szempontjából.

A mű középpontjában a Szent Korona és a honfoglalást lezáró, győztes pozsonyi csata látható, majd az országot naggyá tevő királyok és a magyar történelem viharos eseményei, mint a tatárjárás, a török uralom, a világháborúk, illetve azt azokat követő események. A faragott alkotáson Szent István, Géza fejedelem, Hunor, Magor, a tatárjárás Szent László király, Mátyás király is fellelhető.

Ilyen nagyméretű táblaképet Magyarországon még nem alkotott senki, a kocsányos tölgyfa tíz évig száradt, mielőtt elkezdte kifaragni a Smidt Róbert. Az öt méter hosszú és két méter magas tíz négyzetméteres táblakép hat évig készült.

A több mint 300 alakot ábrázoló dombormű a Vármegyeházán látható december 4-ig.