Mint írták, a közoktatás-fejlesztési kutatási pályázatra olyan felsőoktatási, különösképpen pedagógusképzéssel foglalkozó intézményekben foglalkoztatott főállású oktatók vagy kutatóintézetek által foglalkoztatott kutatók jelentkezhetnek, akik a kutatási pályázatukban bemutatott szakterületen jelentős szakmai eredményeket értek el.

A pályázatot benyújtó személynek (kutatócsoport-vezetőnek) a pályázat benyújtásának dátumánál legalább három évvel korábban megszerzett PhD-fokozattal kell rendelkeznie. A pályázónak (kutatócsoport-vezetőnek) kutatócsoportot kell létrehoznia.
 
A pályázat nyílt, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben előleg formájában, éves ütemezés szerint, időarányosan vagy teljesítésarányosan kerülhet sor. A megítélt összeg a pályázat keretében foglalkoztatott munkatársak - mint például fiatal kutatók, segédszemélyzet - bérére, a kutatásba bevont személyek - így például a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok - megbízási díjaira és járulékaira, dologi kiadásokra - mint az Open Access-díj, nyelvi lektorálás, konferencia-részvétel -, a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, valamint rezsiköltségre használható fel.
 
Az éves pályázati keret összege 200 millió forint, a pályázatonként kiosztható maximális összeg évi 20 millió forint. A pályázati felhívás részletei a www.mta.hu oldalon olvashatók.